Niti jedna

ikona1
komunikacijska tehnologija do danas nije dosegnula stupanj
ikona2
globalne dostupnosti, prihvaćenosti i popularnosti koji uživa mobilna telefonija.

Komunikacija je nerazdruživo vezana uz društveni život čovjeka i imanentna je njegovoj prirodi, a potreba za komunikacijom se danas u velikoj mjeri konkretizira fenomenom mobilne telefonije. Stoga ona u općoj kulturi zauzima prepoznatljivo i nezaobilazno mjesto te je vrlo malen broj ljudi koji se nisu upoznali s pogodnostima mobilne telefonije ili ih ne koriste gotovo svakodnevno - u privatne i u poslovne svrhe.

Mobilna telefonija je osigurala cjenovno dostupnu mogućnost komuniciranja svakome tko to želi kad god, s kim god i gdje god - do te mjere da se mogućnost i lakoća komuniciranja na daljinu gotovo podrazumijevaju. Upravo ta sloboda komuniciranja, razmjenjivanja informacija i širenja ideja među temeljnim su značajkama modernih demokratskih društava.

Portret osobe: Rupert Murdoch
Telekomunikacije predstavljaju jasnu prijetnju svim totalitarnim režimima!
1993. Rupert Murdoch

Medijski magnat

Sasvim sigurno zato što omogućavaju organizaciju, koordinaciju i djelovanje širih društvenih skupina na dosad povijesno nezabilježenoj skali.

Ukupan povijesni razvoj, ali i pozitivne učinke što ih je razvoj mobilne telefonije ostavio na naše društvo nije moguće sažeti i u potpunosti obuhvatiti samo okvirnim pregledom. Nužno je valorizirati specifičan kreativni iskorak u komuniciranju ostvaren putem pokretne telefonije i doprinos što su ga generacije telekomunikacijskih radnika u Hrvatskoj ugradile u ovaj razvoj tijekom proteklih desetljeća.

Odaberi jezik

Engleski

mobile phone

Hello

Stari model Nokia uređaja

Već u bliskoj budućnosti možemo se nadati novim

ikona3
funkcionalnostima koje će unaprijediti iskustvo mobilnih komunikacija i dodatno nas približiti trenutku
‘totalne umreženosti’.

Premreženost svijeta mobilnim signalima
Danas je u svijetu prodano 0 mobilnih telefona
Prema podacima - datareportal.com

2 Poglavlje

Iz povijesti bežičnih komunikacija