HT

Digitalna izložba U potrazi za prvim mobitelom dio je aktivnosti HT muzeja u Zagrebu.

O muzeju

HT muzej u Zagrebu je specijalizirana muzejska ustanova čija je temeljna zadaća sakupljanje, obrađivanje, čuvanje, izlaganje i publiciranje muzejske građe i dokumentacije vezane uz povijest telekomunikacija i pošte u Hrvatskoj, kao i proučavanje razvitka i značaja organizirane komunikacije kroz povijest uopće. Opsežan fundus HT muzeja broji preko 70 000 jedinica muzejske, arhivske i knjižne građe iz telekomunikacijske i poštanske povijesti.

Osnovan je 1953. godine pod nazivom PTT muzej prema osnivaču čija je osnovna djelatnost bila pošta, telegraf i telefon. S promjenama imena i statusa osnivača mijenjalo se i ime Muzeja (PTT / HPT / HT muzej). Prilikom osnutka Muzej je smješten u Poštansko-brzojavnu palaču u središtu Zagreba izgrađenu 1904. godine. Muzej je otvoren za javnost 1997. godine.

Muzejska građa HT muzeja organizirana je u muzejske zbirke unutar 3 odjela. Telekomunikacijski odjel sadrži građu koja prikazuje razvoj telekomunikacija u Hrvatskoj od izgradnje prve brzojavne linije, 1850. godine, prve telefonske veze 1881. godine, prve javne telefonske mreže 1887. godine, prve mobilne mreže 1991. godine, te razvoj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj do danas. Zbirke unutar ovog odjela sadrže veliki izbor svih poznatih vrsta telefona, mobitele, telegrafe, dijelove i cjeline telefonskih centrala, mjerne instrumente, računala, i dr. Poštanski odjel Muzeja čuva građu koja prikazuje višestoljetnu organizaciju i razvoj poštanske djelatnosti na području Hrvatske: poštanske škrinje i sandučiće, poštanske uniforme, razglednice, čestitke, i dr. Zbirke unutar Filatelističkog odjela sadrže hrvatske i inozemne poštanske marke i ostale poštansko-filatelističke vrijednosti, pisma, žigove i sl. Po broju jedinica muzejske građe najveća je Zbirka inozemnih poštanskih maraka. Muzej čuva i opsežnu arhivsku građu, a ima i knjižnicu s fondom od gotovo 20 000 primjeraka, s velikim izborom poštansko-telekomunikacijske stručne literature, telefonskih imenika i referentne knjižne građe.

Djelatnost HT muzeja podrazumijeva stručnu i znanstvenu obradu muzejskih predmeta i njihovu sistematizaciju u zbirke, preventivnu i trajnu zaštitu muzejske građe i dokumentacije, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Rezultat ovih istraživanja su i mnogobrojne muzejske izložbe organizirane u prostoru Muzeja i izvan njega, te prigodne tiskane publikacije koje su trajno dostupne javnosti.

HT muzej je muzejska ustanova državnog djelokruga koja obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o muzejima i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske vezanim za kulturna dobra. Djeluje unutar sustava hrvatskih muzeja, a njegove zbirke su upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Kontakt

Zbog posljedica potresa 2020. godine izložbeni prostor HT muzeja je zatvoren za javnost.

HT muzej
Draškovićeva 26
10 000 Zagreb
Tel: 01 4911 589
E-mail: htmuzej@t.ht.hr